Chuông báo cháy tiêu chuẩn UL

Liên hệ

Chuông báo cháy tiêu chuẩn UL

Mã sản phẩm: FBB-150K

Hãng sản xuất: Hochiki

Xuất xứ: China

Tài liệu nhà sản xuất – Catalogue:

TL-14D, FBB-150K: Chuông báo cháy tiêu chuẩn UL