Module 8 ngõ ra rơ-le cho HCP-1008E

Các tính năng tiêu chuẩn:

  • Module 8 ngõ ra rờ le Form C có thể lập trình.
  • Mỗi rờ le trong Module 8 ngõ chịu được dòng tối đa 1A tại 28VDC.
  • Mỗi rờ le tương đương một cặp LED báo động/báo lỗi trên mặt hiển thị tủ.
  • Các đô-mi-nô đấu dây có thể tháo rời thuận tiện cho việc đấu nối và kiểm tra.